Lejas-Baši logo

marts 2014

Zemnieku saimniecība “Lejas-Baši” piedāvā dažādus produktus un pakalpojumus lauksaimniecības jomā.
Logo tika izveidots mājas lapas un web dizaina izstrādes projekta ietvaros.